การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
19/05/63

การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย  >>คลิกที่นี่<<

Delivery of information instead of convening the 2020 Annual General Meeting of Unitholders of Samui Airport Property Fund (Leasehold)  >> Click <<