การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
19/05/63

  การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา   >>คลิกที่นี่<<

 Delivery of information instead of convening the 2020 Annual General Meeting of Unitholders of Urbana Property Fund (Leasehold) (URBNPF)  >> Click <<