แจ้งกำหนดวันจัดประชุมและแจ้งกำหนดวันรายชื่อของผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 1/2562
23/09/62


แจ้งกำหนดวันจัดประชุมและแจ้งกำหนดวันรายชื่อของผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 1/2562

ฉบับภาษาไทย >> คลิกที่นี่


Notification of the Schedule and the Record date for determining the entitlements for the Extraordinary General Meeting of Unitholders of  Urbana Property Fund (Lease hold) (URBNPF) No.1/2019
English Version >> Click here