25/04/60
ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางวันหยุดกองทุนรวม และ ตารางกำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด PHATRA PROP
05/04/60
ประกาศ แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการ เดือนเมษายน 2560
28/03/60
ประกาศ การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการของ กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY (PHATRA SM CAP)
23/03/60
ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (PHATRA DIVIDEND) และ กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ (PHATRA SMART MV)
09/03/60
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ (PHATRA PROP)
17/02/60
ประกาศ แจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการกองทุนเปิดภัทร อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6 เดือน4 (PHATRA EQ LINK6M4)
FirstPrev 1234567212223 NextLastAll